Datum: 8 december
Tid: 09.00-10.30
Plats: Zoom
Pris: kostnadsfritt för Ifousmedlemmar, 295 kr exklusive moms för icke-medlemmar
Anmälan är stängd. Vid eventuella frågor kontakta emma.kreu@ifous.se

Anmälan stänger 6 december kl 13:00.

Särskolan har en lång tradition i Sverige. Länge har särskolan huvudsakligen varit inriktat på att ge omsorg. Under senare år har elevernas utveckling och lärande kommit att fokuseras alltmer och kunskapsuppdraget har lyfts fram än tydligare i särskolans läroplaner. Eleverna i särskolan ska precis som övriga elever få möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt möjligt. Detta är självklart, men inte alltid helt lätt att realisera. Många som arbetar i särskolan upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap.

Besök mötesplats särskola för en inblick i hur en forskningsbaserad verksamhetsutveckling skulle kunna realiseras. Under seminariet får du lyssna till Nina Klang, fil.dr i handikappvetenskap och docent i pedagogik vid Uppsala universitet, Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, Karlstads universitet, och Daniel Östlund, Biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Målgruppen är i första hand beslutsfattare hos kommunal eller fristående skolhuvudman, rektorer och personer som arbetar med att utveckla särskolans verksamhet.

Program:

 • Inledning
  Karin Hermansson och Andreas Jacobsson, Ifous
 • Vart är särskolan på väg? – i går, i dag och i morgon
  Nina Klang, Uppsala universitet
 • Särskolans tredje väg – mellan omsorg och kunskapsuppdrag
  Daniel Östlund, Högskolan Kristianstad
 • MIRA-modellen – Ett praktiskt exempel på analysstöd för särskola
  Lorentz Johansson, GrundSär samordnare, Stockholms stad
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i digitala grupprum