De senaste åren har ett intensivt arbete lagts ner av lärare genom fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Men vilka hållbara effekter har lyften? Vilka säger forskning om lärares professionella lärande? Vad är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet? Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete?

Välkommen till seminarier i Helsingborg och Göteborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke, Göteborgs universitet.

 

 

Plats: Göteborg

Tid: onsdag den 21 februari, kl 13-16, med avbrott för fika
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

 

Målgrupp: lärare, utvecklingsledare, rektorer, verksamhetschefer och övriga intresserade.

 

Preliminärt program:

13.00 Lärares praktik och profession, Anette Jahnke, projektledare, Ifous

13.30 Vad vet vi om lärares professionella lärande?, Åsa Hirsh,

14.15 Fika

14.45 Aktionsforskning för att utveckla både praktik och profession, Anette Olin

15.30 Livet efter lyften –  FoU-program nästa steg? Anette Jahnke

16:00 Seminariet avslutas

 

Pris

Anställd hos någon av Ifous medlemmar: 495 kr

Icke medlemmar: 695 kr

I priset ingår eftermiddagsfika.

Anmälan

Anmälan sker via mail till anette.jahnke@ifous.se

Ange namn, fakturaadress och eventuell specialkost.

Anmälan är bindande, men du kan överlåta platsen till en kollega.

 

Vill du veta mer? Kontakta Anette Jahnke på 0730695695 / anette.jahnke@ifous.se

 

Ifous forskarintervju: Lärares praktik och profession