Datum: 11 november
Tid: 12:00-13:00
Plats: Zoom (länk skickas ut till de anmälda några dagar innan)
Pris: kostnadsfritt för Ifousmedlemmar, 295 kr exklusive moms för icke-medlemmar
Anmälan: Anmälan är stängd. Vid frågor kontakta emma.kreu@ifous.se. 

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Titta på listan över medlemmar.

Vuxenutbildningen får en alltmer central plats för kompetensförsörjningen och för livslångt lärande. Forskning om vuxnas lärande är begränsad. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter med också utmaningar såväl för lärares undervisning som deltagarnas lärande. Hur skapar och upprätthåller man sociala relationer i distansundervisning för vuxna? Hur bedömer man bäst kunskapsutveckling i den digitala miljön?  Besök Ifous lunchseminarium om framtidens vuxenutbildning för en inblick i hur den skulle kunna se ut.

Under lunchseminariet får du lyssna till Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet, och Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet.

Mötesplatsen vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare hos kommunal eller fristående utbildningsanordnare/skolhuvudman, eller som arbetar med att utveckla verksamhet.

 

Program

12:00 Välkomna! Karin Hermansson, Ifous

12:05 Distansundervisning i en marknadsutsatt vuxenutbildning, Andreas Fejes, Linköpings universitet

12:25 Vad säger forskningen om distansundervisning och vuxenutbildningen? Några nedslag, Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet och Ifous

12:40 Diskussion

12:50 Avrundning med framåtblick