Det gångna året har inneburit stora påfrestningar på både skolans personal och på eleverna. I flera undersökningar beskriver elever att de saknar sina kompisar och att det är svårt att få den hjälp de behöver. Samtidigt finns det poänger med den digitala undervisningen. I Ifous enkät med gymnasieelever våren 2020 uttrycktes önskemål om att i framtiden kunna ha en mix av när- och fjärrundervisning. Hur skulle en sådan skola kunna se ut?  

Välkommen till en digital mötesplats där vi blickar framåt, till en tid då pandemin har släppt sitt grepp. Vilka lärdomar tar vi med oss och vilka lämnar vi? Om undervisning ska ske både nära och på distans – hur planerar man som lärare en bra mix av aktiviteter i de fysiska och de digitala rummen? Hur kan undervisningsformerna kombineras för att åstadkomma något ännu bättre? Vilka organisatoriska förutsättningar måste uppfyllas på skol- och huvudmannanivå för att det ska fungera? 

Medverkar gör J. Ola Lindberg, professor vid Umeå universitet och Anna Åkerfeldt, forskare Stockholms universitet och projekt/processledare på Ifous och Magnus Rönnholm, lärare med stor erfarenhet av fjärr- och distansundervisning redan före pandemin.


När? fredag 4 juni, kl. 9:00 – 11:00
Var? Zoom, länk skickas till dig som anmält dig ett par dagar i förväg
Pris: 195 kr för Ifous medlemmar, 495 kr för icke-medlemmar
Anmälan: Anmälan är nu stängd

 

Preliminärt program för dagen:
9:00 Välkomna och Inledning, Marie-Hélène Ahnborg, Karin Hermansson och Anna Åkerfeldt, Ifous
9:15  Hur ser den framtida när-/fjärrrmixade skolan ut och vad krävs? J. Ola Lindberg, Umeå universitet
9:45  Paus
9:55 Vad kan vi vinna och vad går förlorat? Anna Åkerfeldt, Ifous
10:15 Fjärrskådning – hybridrum för fjärrundervisning, Magnus Rönnholm, lärare i Storumans kommun
10:35 Diskussion, reflektioner, inspel från publiken
10:55 Avrundning och tack
11:00 Slut

 

 

Vill du veta mer? Kontakta
Karin Hermansson
Tfn: 0760 – 33 48 10
karin.hermansson@ifous.se