Tid: Onsdag den 17 nov kl 8:30-10:00
Plats: Zoom (länk och program skickas några dagar innan till dig som anmält dig)
Program: finns här
Pris: Kostnadsfritt för Ifousmedlemmar, 295 kr för icke medlemmar
Anmälan: anmälan är stängd, kontakta emma.kreu@ifous.se med eventuella frågor. 

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Titta på listan över medlemmar.

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan man organisera för att få balans mellan progression och kontinuitet i övergångarna? Välkommen till ett frukostseminarium om att åstadkomma en röd tråd från förskola till skola, mellan grundskolans stadier och vidare till gymnasiet. 

Under morgonen får du möta Helena Ackesjö, som är docent vid Linnéuniversitet och i sin forskning studerat barns och elevers övergångar mellan olika skolformer. Helena genomförde också forskningsöversikter till utredningen om tioårig grundskola (SOU 2021:33). Hon kommer att ge oss en bild av vad forskningen säger om övergångar.

Du får även ta del av hur Jenny Eriksson, förskolerektor i Örebro och Bodil Sundberg lektor vid Örebro universitet. Jenny har tillsammans med en närliggande grundskola utvecklat ett system för att skapa trygghet och kontinuitet i övergången mellan verksamheterna och Bodil har följt arbetet.

Mötesplatsen vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare hos kommunal eller fristående skolhuvudman, eller som arbetar med att utveckla din huvudmans verksamhet. 

Du hittar ett detaljerat program här.