Här hittar du Ifous inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020.

Inskickad 30 oktober 2019.