”Det finns ingen motsättning mellan värdegrund och vetenskaplig grund, det ena kan inte fungera utan det andra. Skolan kan varken vara värdeneutral eller kunskapsrelativistisk”, så summerade Marie-Hélène Ahnborg den paneldiskussion som Ifous stod som värd för under Almedalsveckan.

Det var fullsatt på Joda Bar i Visbys hamn när det på tisdagseftermiddagen var dags för Ifous seminarium i Almedalen. Inte en stol fanns ledig, och ändå valde många att stå för att höra vad den namnkunniga panelen resonerade kring värdegrund och vetenskaplighet.

– Vi har kommit till en historisk vändpunkt, menade Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola efter att Ifous VD Marie-Hélène Ahnborg hälsat välkommen. Skolan måste spela en viktig roll i den historiska skapandeprocessen av en fredlig värld. En arena där den unga generationen kan förverkliga sin potential och bli medskapare av en global civilisation. 


Christer Mattson – Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet – tog vid med en historisk tillbakablick kring demokratibegreppet i skolans kontext, och utifrån sin forskning om extremism och högerextrema miljöer menade han att skolan spelar en negativ roll i radikaliseringen av de individer som hamnar i vit makt-miljöer:
– Skolan står för konfrontationer som har rakt motsatt effekt än vad de ska ha. I stället bör skolans uppgift vara att lära eleverna att förstå sig själva, men även att förstå sig själva ur någon annans perspektiv.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous höll med:
– Det lanseras olika metoder kring hur man ska bemöta elever, och därför behöver vi praktiknära forskning som stöd till lärare och skolledare i att undersöka vad som fungerar och inte. Och forskare och lärare behöver samverka för att identifiera vilka frågor vi behöver arbeta med.

– Arbetet med värdegrundsfrågor är ett av de viktigaste uppdragen vi  har. Vi behöver skapa en gemensam kunskapsbas tillsammans med kollegor, och vi på förvaltningsnivå måste ge förutsättningar för det, fortsatte Ulf Månsson som varit förvaltningschef i bl.a. Säter och Borlänge innan Patrik Forshage, utbildningschef i Täby tog vid:

– Vi måste bygga en utbildningsmiljö där vi designar den fysiska, sociala och pedagogiska miljön så att den möter alla elever. Även de som vi definierar som i behov av särskilt stöd eller särbegåvade. Den internationella forskningen visar att ett inkluderande förhållningssätt är gynnsamt för alla elever och att om alla får arbeta tillsammans så leder det till ökad kunskap för var och en
– Vi kan inte bygga separata organisationsstrukturer och sedan mena att alla skall leva i samhället tillsammans.

– Så är värdegrund och vetenskaplig grund viktigt, och i så fall varför? undrade Marie-Hélène Ahnborg som avslutande fråga till panelen och Patrik Forshage slog fast:
– Ska skolan vara en spjutspets mot framtidens samhälle så måste den vara organiserad som det samhälle vi strävar mot.

Text & bild: Henrik Hamilton

 

Nu finns det även möjlighet att se seminariet i sin helhet: