Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? Karin Hermansson medverkade i ett panelsamtal under Almedalen om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen. Se hela filmen från panelsamtalet.

 

Försöksverksamheten ULF (Utbildning Lärande Forskning) har lämnat in slutrapporten till regeringen. Ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram, som reglerar förutsättningarna för ULF-forskning runt om i landet. Erfarenheterna från fem års försöksverksamhet visar på att tydliga gemensamma strukturer mellan lärosäten och skolhuvudmän skapar goda förutsättningar för ULF-forskning. Professionens medverkan i kunskapsproduktionen skapar värdefulla perspektiv och användbar forskning.

Försöksverksamheten visar även på vikten av avtal som borgar för långsiktighet och hållbarhet – förutsättningar för forskning av hög kvalitet. Samverkan inom ramen för ULF-avtal kräver därför en nationell samordning där alla parter är involverade i att skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen. På seminariet diskuteras vad olika parter anser vara viktigt för att skapa ett långsiktigt och hållbart avtal.

 

Praktiska detaljer
Dag: tisdag den 5 juli 2022
Tid: 9:45-10:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B51 (aula)”, Visby
Typ av aktivitet: Debatt/panelsamtal
Förtäring: Nej
Arrangör: Uppsala universitet

 

Medverkande

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Johan Sterte, rektor, Karlstads universitet
Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas riksförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund
Karin Hermansson, VD, Ifous
Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, Lunds kommun
Magdalena Taube, moderator, Göteborgs universitet
Yvonne Liljekvist, moderator, Karlstads universitet
Anna Brunner Cederlund, moderator, Uppsala universitet
Niclas Westin, avdelningschef, Stockholm stad

 

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.