Hur kan vi åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering? I en testarena för digitalt lärande har en modell utarbetats där lärare, edtechutvecklare och forskare möts i gränssnittet mellan teknik och pedagogik. Nu skalas arenan upp och vi diskuterar vad som krävs inför framtiden.

I regeringens strategi för skolans digitalisering betonas vikten av forskning för att öka kunskapen om hur användandet av digitala lärresurser påverkar elevernas kunskapsutveckling. Många lärare upplever att det är svårt att välja bland alla digitala verktyg och lärresurser som erbjuds i den snabbt växande edtech-branschen – en bransch som i sin tur behöver få återkoppling från användare för att kunna utveckla sina produkter. 

Inom andra områden arbetar man enligt trippelhelix-modellen där företrädare för forskning, näringsliv och offentlig sektor arbetar tillsammans. En sådan modell saknas på skolområdet. Varför är det så och vad skulle vi kunna åstadkomma för lärare, elever och kunskapsnationen Sverige om vi vågade arbeta tillsammans? Vid seminariet presenteras hur lärare kan testa digitala lärresurser på ett systematiskt sätt och samtidigt bidra till både produktutveckling och forskning.

 

Praktiska detaljer
Dag: måndag den 4 juli 2022
Tid: 9:00-9:45
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby
Typ av aktivitet: Seminarium
Förtäring: Nej
Tillgänglighet: Ja
Hörselslinga: Nej
Streamas: Ja
Arrangör: Ifous

 

Medverkande
Hanna Elving, projektledare Swedish Edtest
Anna Åkerfeldt, forskare och process- & projektledare, Stockholm universitet / Ifous
Jennie Claesson, kommunalråd, Uppsala kommun, L
Lars Hjälmered, riksdagsledamot, M
Bojan Ralevic, lärare, Uppsala kommun med på film

Moderator: Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet. 

 

 

 

 

 

Ifous medverkar även på två andra arrangemang, båda den 5 juli, läs mer här:

ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna
och
Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan