Alla talar om vikten av lärares kollegiala lärande. Men vad är det egentligen – och vad är det inteFinns det något forskningsstöd för kollegialt lärande?

Vad säger forskningen i så fall om vad som krävs för att det verkligen ska bli ett lärande? När är det bra, och inte?

När det är bra – hur kan det då leda till ett kollegialt kunnande och ett ökat professionellt arbete?

 

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet ?

 

Vi planerar att analysera:

  • utvärderingar från exempelvis Mattelyft och Läslyft, där lärare/rektorer svarat på frågor om kollegiala arbetsprocesser.
  • frågor kring lärares och rektorers samarbetsformer och arbetsformer till i internationella studier som TIMSS, PISA och TALIS har lärare och/eller rektorsenkäter med frågor. Analys av förändringar över tid, och eventuellt jämförelse mellan länder.
  • befintligt forsknings- och utvecklingsarbete kring kollegialt lärande.

 

Vad kan Ifous fokuserar användas till?

I skriften kommer resultat och slutsatser av analyserna att redovisas i ett kort och koncist format. För den som vill fördjupa sig finns en utförlig referenslista. Rapporten innehåller också diskussionsfrågor för lärare, skolledare och skolchefer att arbeta med kollegialt.

Utöver rapporten produceras en film som berättar om analysen och resultaten.

 

Tidplan

Just nu erbjuds skolhuvudmän att vara med och stödja projektet. Så snart vi nått tillräcklig finansiering startar vi analysarbetet. 

Presentation av rapporten beräknas ske i mars 2018, beroende på startdatum.

 

Vad kostar det och vad får jag för det?

Total kostnad beräknas till ca 300.000 kr.

Som skolhuvudman väljer ni på vilken nivå ni vill stödja projektet, till exempel 10.000, 50.000 – eller mer! Beroende på insats finns möjlighet till exempel att påverka upplägg, få tillgång till exklusiva seminarier eller föreläsningar mm. Kontakta oss för att få veta mer!

 

Intresserad?

Kontakta Anette Jahnke, anette.jahnke@ifous.se eller

Karin Hermansson, karin.hermansson@ifous.se

Informationsblad hittar du här.

 

Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Syftet är stimulera till samtal och handling kring drift och utveckling i huvudmannens verksamhet och ge underlag för välgrundade beslut. Arbetet utförs på uppdrag av skolhuvudmän och utgår från tillgänglig statistik, forsknings- och granskningsresultat som  fördjupas och sammanställs i en kort rapport.