Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet

 

Varje elev som lämnar grundskolan ska kunna använda matematik för vidare studier och gymnasieskolans undervisning ska utgå från varje elevs förutsättningar. Men vilka kunskaper består efter att grundskoleläraren skickat iväg sina elever på sommarlov? Vilka kunskaper har eleverna kvar när de står på tröskeln till matematiklärarens klassrum på gymnasiet?

Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever har svårt och lätt för när de börjar gymnasiet. Uppgifterna har hämtats ur resultaten från ett diagnostiskt matematikprov som under de senaste sex åren gjorts av ca 30.000 elever under sina första dagar på gymnasiet.

Syftet med rapporten är att stimulera till fortsatta didaktiska diskussioner mellan lärare och att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares kompetensutveckling. Medverkar gör bland andra Anette Jahnke, fil. dr. professionspraxis, projektledare för Ifous fokuserar och Verner Gerholm, fil. lic. i matematikdidaktik och gymnasielärare.

 

Datum: tisdag 7 februari, kl: 15–17 med fika före och mingel efteråt.
Plats: Van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm
Kostnad: 450 kr exkl. moms.
Anmälan: görs via  den här länken

 

Program
14.30 – 15.00 Fika
15.00 – 15.15 Matematikutbildningen i Sverige – en lägesrapport
                       Anette Jahnke, Ifous
15.15 – 16.00 Elevers matematikkunnande vid start av gymnasiet
                       Verner Gerholm, Nacka gymnasium, och Anette Jahnke, Ifous
16.00 – 16.45 Panelsamtal med lärare och rektorer från grund- och gymnasieskola.
16.45 – 17.00 Hur går vi vidare i att utveckla matematikutbildningen i Sverige?

Efter seminariet inbjuds till en stunds mingel.

 

Målgrupp för seminariet är så väl ledare på förvaltningsnivå som på skolnivå samt lärare i matematik från grundskola och gymnasieskola.

 

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som ska leverera konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget inom ett visst område med relevans för huvudmännens utveckling av verksamheten. Ifous fokuserar på matematik är den första genomförda analysen.