Den 1 mars överlämnade den nationella samordningsgruppen sin slutrapport gällande ULF, försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, till utbildningsminister Anna Ekström. Som komplement till slutrapporten lämnades en avsiktsförklaring där lärosäten och skolhuvudmän genom Ifous presenterar sin vilja att utforma en permanent ULF-verksamhet som ska träda i kraft 2025.

Ifous tecknar avsiktsförklaringen som representant för de tre skolhuvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Genom avsiktsförklaringen åtar sig Ifous  att ingå i den nationella samordningsgruppen för ULF och där tillsammans med lärosäten planera utformning och organisation av ULF-verksamheten från 2025.

 

Läs mer:

Slutredovisning av försöksverksamhet med praktiknära forskning (ULF) 2017-2021

Avsiktsförklaring avseende ULF-verksamheten 2022-2024