Den 8-12 januari 2019 går ICSEI, International Congress for School Effectiveness and Improvement, av stapeln i
Stavanger, Norge. ICSEI är en internationell kongress för personer verksamma inom skolvärlden, så som lärare, skolledare, beslutsfattare, och forskare. I år är förskola ett av fokusområdena för kongressen, ett annat handlar om hur olika aktörer kan samverka. Ifous håller i två programpunkter under torsdagen 10 januari.

Under förmiddagen höll Anette Jahnke, process- och projektledare, en så kallad paper session där hon berättade om Ifous modell för forsknings-och utvecklingssamarbete, Rethinking roles and relationships in conducting, organising and funding research and development in education (paper finns tillgängligt här).

Under tidig eftermiddag samma dag genomförde Anette, tillsammans med Karin Hermansson, FoU-ansvarig och Henrik Hamilton, process- och projektledare,  workshopen How to improve quality in preschool education through research – practice collaboration. Workshopen utgick från det arbete som Ifous bedriver tillsammans med forskare från Malmö universitet i forsknings- och utvecklingsprogrammen Undervisning i förskolan och Flerstämmig undervisning i förskolan och i programmet Små barns lärande, som drevs tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet. I varje program har även en större grupp skolhuvudmän medverkat. Deltagarna i workshopen fick möjligheten att diskutera frågor som rör förskoleverksamhet och vad som krävs för att åstadkomma en bra samverkan. Eftermiddagens workshop var en fortsättning på förmiddagens för de som vill diskutera och dela erfarenheter av olika sätt att samverka mellan forskning och praktik – och då med särskilt fokus på förskolan.

Arbetet i Undervisning i förskolan och Flerstämmig undervisning i förskolan sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar. Små barns lärande inriktades på att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering av förskolans kvalitet.