ICSEI – International Congress on School Effectiveness and Improvement – är en internationell mötesplats för forskare, praktiker och politiker som är intresserade av att förbättra skolan, och av att lära av hur andra gör. ICSEI håller en årlig konferens som i år gick av stapeln i Glasgow, Skottland. Undertecknad var där tillsammans med ett par kolleger från Skolporten och Arete.

Jag upplevde att konferensen skiljde sig från många liknande forskningsbaserade konferenser eftersom den syftar till att nå alla tre målgrupper samtidigt. Det betyder till exempel att forskningspresentationerna var relativt väl anpassade efter en bredare åhörarskara än enbart forskarkolleger. En annan fördel var att det erbjöds en oerhörd mängd parallella seminarier, workshops, rundabordssamtal etc. Där fanns något för alla!

Tydligt var att rektors roll står i fokus även i många andra länder, och att det identifierats som en nyckelfaktor för framgångsrika skolor. Det bedrivs en hel del forskning på detta tema, samtidigt som det också talades om “leading from the middle” – dvs en lärardriven snarare än uppifrån driven skolutveckling. I linje med det kunde vi också se att många har fokus på att utveckla lärarprofessionen och det kollegiala lärandet. En utmaning som återkom i flera presentationer var likvärdighet, och då framför allt att möta och stödja barn med olika socioekonomisk bakgrund.

Ett roligt och givande inslag var möjligheten att gå på studiebesök på en skola i närheten. Jag besökte en “primary school” där jag träffade elever mellan fem och elva år. Att se vad skola är i ett annat land – som ändå inte är så långt från vårt eget – är verkligen tankeväckande.

Sverige fanns representerat bland talarna, bland annat från förvaltningarna i Malmö och Helsingborg, samt forskare från Göteborgs universitet. Men med tanke på vilken intressant mötesplats detta var kan jag undra över varför jag inte mötte fler svenskar!

För den som är intresserad av att få en känsla av vad som erbjöds dessa januaridagar finns bland annat keynote-talarnas presentationer att se i efterhand här. Gillar du twitter, sök på #ICSEI2016 .

Mer information, bland annat konferensprogram och abstracts kan laddas ner på ICSEIs hemsida.

Kanske kan ICSEI vara något för dig och dina kolleger att ta del av framöver? Nästa år går konferensen i Ottawa, Kanada. För den som är intresserad av att själv bidra då finns redan instruktioner för hur man skickar in ett bidrag.

 

Karin Hermansson