Ifous grundare, Per Reinolf, 1951-2018

Den 31 maj sålde Skolporten Ifous till en ideell förening som samägs av huvudmannaorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Överlåtelsen är resultatet av en lång process. Redan vid starten för tio år sedan hade Ifous grundare Per Reinolf en vision om att verksamheten skulle bli skolhuvudmännens eget forskningsinstitut.

– Med alla tre huvudmannaorganisationerna i ryggen får Ifous ett större mandat och en starkare legitimitet. Vi hoppas att det gör att vi kan nå ut till fler huvudmän, skolledare och lärare, säger Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg.
.
Om medlemsbasen blir bredare menar hon att Ifous kan initiera ännu mer praktiknära forskning. Även i fortsättningen kommer nämligen verksamheten att finansieras av de huvudmän som vill ta del av Ifous FoU-aktiviteter och forskningsbevakning.
– I en tid när kunskapsföraktet breder ut sig och fler ifrågasätter vetenskapen är det viktigare än någonsin att stärka förståelsen för vad vetenskap är och hur forskning går till. Här har skolan en viktig roll och vi vill ge stöd i det arbetet, säger Marie-Hélène Ahnborg.
Den nya styrelsen är sammansatt på ett sätt som är tänkt att spegla hela Skolsverige. Eftersom Ifous är politiskt oberoende har man också medvetet valt en moderat och en socialdemokrat till ordförande och vice ordförande.
.
I styrelsen ingår förutom huvudmannaorganisationerna också representanter för landets största skolhuvudmän. Niclas Westin är avdelningschef vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och en av de nya styrelseledamöterna.
– Vi vill gärna vara med och bidra till den här typen av verksamhet. Vi tror också att vi utifrån vårt arbete med STLS, Stockholm Teaching and Learning Studies, har en del erfarenheter som kanske kan bidra till att utveckla Ifous verksamhet ytterligare, säger Niclas Westin.
.
STLS är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning som drivs av ett antal huvudmän, däribland Stockholms stad. STLS ingår även i ULF-avtalen – en försöksverksamhet som ska främja praktiknära forskning genom samverkan mellan lärosäten och huvudmän.
Att skolhuvudmännen nu går in och äger Ifous är väldigt positivt, säger Niclas Westin, eftersom det är viktigt att frågor om praktiknära forskning stärks på en nationell nivå utifrån ett systemperspektiv.
– Ytterst handlar det om professionsutveckling, att ge personalen möjlighet att utveckla kunskap kring de praktiska utmaningar som de står inför på ett vetenskapligt och forskningsbaserat sätt, säger Niclas Westin.
.
Marie-Hélène Ahnborg hoppas att det nya ägarskapet gör att Ifous kan stärka sin roll och bli en given medspelare i utvecklingen av den svenska skolan.
– Det är viktigt att samverkan inte bara sker på lärosätenas villkor. Ifous kan stärka huvudmännens röst så att det blir ett möte mellan jämbördiga parter.
.
Mer om Ifous övergång till ideell förening.
Ifous nya styrelse.
.
Text: Staffan Eng