Förskolan saknar motsvarighet till den elevhälsa som finns i skolan. Därmed riskerar yngre barn som visar tecken på psykisk ohälsa att inte få det stöd de behöver. För att bättre förstå barnet utifrån en helhetssyn och tillsammans hitta lösningar behövs en stärkt samverkan mellan förskola, BVC, socialtjänst och andra verksamheter – både för det främjande och för det förebyggande arbetet.

I samarbete med Ifous bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län in till en kostnadsfri konferens i syfte att öka kunskapen om det forskningsbaserade stöd som har tagits fram för att utveckla tidiga främjande och förebyggande insatser för yngre barn. Under konferensen finns även tid att utbyta erfarenheter, både inom och mellan olika verksamheter och yrkesroller.

I stödet ingår de två kunskapsöversikterna Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola och Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola från 2021 tillsammans med en tvärfunktionell seminarieserie. Under våren utökas stödet med ett digitalt material, särskilt riktat till förskolan att arbeta vidare med i den egna verksamheten.

Tid: För- eller eftermiddag, torsdagen den 27 april.
Förmiddagspass: kl. 8.45-12.00, eftermiddagspass: kl. 13.00 – 16.15.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Kungsholmen, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Välj för- eller eftermiddagspass.
Anmäl dig till förmiddagspasset eller eftermiddagspasset, senast den 17 april 2023.
Observera att anmälan endast är öppen för anställda inom Stockholms län.

Målgrupp  för dagen:
Chefer och medarbetare inom förskola, central elevhälsa, BVC, socialtjänst, BUP, BUMM, habilitering och Malina– och husläkarmottagningar i Stockholms län.

Frågor: Henrik Hamilton

 

Preliminärt program:

Inledning
Under förmiddagen: Christoffer Bernsköld, avdelningschef närsjukvård, och Helena Åman, socialchef Upplands-Bro kommun

Under eftermiddagen: Christoffer Bernsköld, avdelningschef närsjukvård och Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör Stockholms stad 

Att främja psykisk hälsa i förskolan
Lena Nilsson, Uppsala universitet och Lene Lindberg, Karolinska Institutet

Samverkan mellan olika verksamheter
Malin Gren Landell, psykolog, forskare och författare, Linköping

Paus

Presentation av stödmaterial och seminarieserie
Henrik Hamilton och Andreas Jacobsson, Ifous. Shilan Nazari och Emy Bäcklin, FoU Nordväst

Samtal runt borden

Panelsamtal
Lena Nilsson, Lene Lindberg, Malin Gren Landell, representanter från Elevhälsoportalen, FoU Nordväst, Sigtuna kommun och UPH Stockholms län

Avslutande reflektioner
Ifous och Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län

Varmt välkommen!

Här hittar du inbjudan i form av en pdf.