IMG_2547Helena Svanängen

 

– Att skriva en utvecklingsartikel har både stärkt och gett mig en större trygghet som lärare.
Det konstaterar Helena Svanängen, matematiklärare på Ribbaskolan i Gränna.

När Helena Svanängen förra året publicerade sin utvecklingsartikel om hur lågstadieelever deltar i samtal om matematik väntade hon sig ingen större respons. Men intresset för studien övergick hennes förväntningar.

-Skolfolk från hela landet har hört av sig. Jätteroligt såklart och jag insåg också att jag inte varit ensam i mina funderingar.

Som lärare har Helena Svanängen på egen hand försökt förkovra sig i ny forskning men inte känt att det lett till så mycket. Hur intressanta rön hon än tog del av resulterade det oftast i en känsla av ett slags ”jaha”, för tillbaka i klassrummet gjorde hon ändå på samma sätt som alltid.

-Jag lockades av tanken att få borra i en specifik fråga i praktiken – på riktigt helt enkelt. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig precis den möjlgheten.

Helena Svanängen valde ett ämne som länge intresserat henne – vad och hur elever tar för hjälp i samtal om matematik.

Att lägga upp en studie innebär att läsa annan forskning i ämnet, designa undersökningen med frågeställning och metod och efter genomförandet koppla resultaten till tidigare forskning.

-Det sista steget gav otroligt mycket. Här såg jag sambanden i ett vidare perspektiv och kände att jag fick en djupare förståelse för ämnet.

Kunskapen har stärkt henne i sin lärarroll, både i klassrummet och i mötet med föräldrar. Känslan av att bara ”tycka” har förbytts till att hon i dag med säkerhet kan säga att hon ”vet”.

Helena Svangänen konstaterar samtidigt att stora delar av lärarkåren dras med ett dålig självkänsla. Ett sätt att komma ur den kan vara att skriva en utvecklingsartikel, menar hon.

-Detta är det mest utvecklande jag gjort under hela min femtonåriga läkarkarriär. Det är absolut en väg för att höja både självkänsla och yrkesstatus bland oss lärare.

Men att ge sig i kast med en utvecklingsartikel kräver tid, energi och en smula mod. Det handlar på flera sätt om att kliva ut den så kallad bekvämlighetszonen, erkänner Helena Svanägen.

-Verkligen, det är sannerligen inte jättekul att studera sig själv på videofilm men det lärde mig oerhört mycket. Inte minst att våga misslyckas på en lektion, det går att kompensera vid nästa!

Hennes tips till kollegor som funderar på att skriva en utvecklingsartikel är att hellre ta sig an en mindre fråga som är lättare att begränsa.

Text: Susanne Sawander
Bild: Helena Svanängen

 

Är du också intresserad av att skriva en utvecklingsartikel? Läs mer här!