Om jag har frågor om medlemskap i Ifous, vem ska jag kontakta?

Kontakta Annika Faager, Medlemsrådgivare, eller Emma Kreü, Medlemsansvarig.
Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Vad ingår i ett medlemskap i Ifous?
Information om vad som ingår i ett Ifousmedlemskap finns närmare beskrivet här.

 

Hur får jag mer information om Ifous FoU-program?
Information om FoU-programmen finns samlade här, alternativt kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig.

 

Kan jag som enskild person bli medlem i Ifous?
I dagsläget är det antingen en skolhuvudman eller en enskild rektor som kan gå in som medlem i Ifous.

 

Jag vill skriva en utvecklingsartikel, hur går jag till väga?
Information om skrivandet hittar du här, alternativt kan du kontakta Emma Kreü med dina frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor på Ifous hemsida, vänligen kontakta Emma Kreü så hjälper hon dig tillrätta.