Minskar gapet mellan forskning och praktik

Intresserad av att arbeta mer aktivt med skolutveckling på vetenskaplig grund? Just nu har Ifous ett flertal nya forsknings- och utvecklingsprogram på gång:

 

Leda för kvalitet och likvärdighetifous_las_mer_fou_programmen

Programmering i ämnesundervisningen

Inkluderande lärmiljöer – en fortsättning

SFI – vägen in i samhället

Undervisning i förskolan – en fortsättning

 

 

 

 


Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola –  är ett fristående ifous_200
branschforskningsinstitut som ger stöd till praktiknära forskning och konkret
utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.
Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.