”Förvirringen är helt normal.” Vid det andra utvecklingsseminariet i FoU-programmet Nyanlända elevers lärande inledde Anette Jahnke, processledare, med att försäkra deltagarna om att en känsla av förvirring är en del av processen. Det blir bättre!

 

I det här FoU-programmet drivs processerna tillsammans med lärare och rektorer i form av forskningscirklar som leds av forskare från Mälardalens högskola. Under hösten har varje sådan grupp träffats två till tre gånger, och försökt formulera och bearbeta de frågor de behöver och vill arbeta vidare med.

 

I en forskningscirkel är frågorna inte på förhand formulerade utan ska formuleras av lärarna själva, utifrån de behov de själva har i sin undervisning. Det kan kännas konstigt, förvirrande och ovant. Oftast har vi ju ett färdigt mål och en plan att följa redan från starten.

 

Flera ämnen har kommit upp och börjat bearbetas i grupperna under hösten, som inkludering, interaktion och interkulturalitet. Interkulturalitet hade därför valts som tema för ett av dagens diskussionspass. Begrepp som kultur, ras, etnicitet, mångfald och nationalitet diskuterades och problematiserades under ledning av Anna Ehrlin och Ulrika Jeppson Wigg vid Mälardalens högskola.

 

Under seminariet föll bitar på plats, frågor formulerades och planer utformades.
– Ni har lugnat ner den där förvirringen lite nu, genom att själva ta makten över frågan. Den kan säkert komma tillbaka lite då och då, men det är också helt normalt, avslutade Anette Jahnke innan alla sade adjö för denna gång.

 

Nästa tillfälle som grupperna möts blir i april 2018.

 

 

Text och bild: Karin Hermansson