Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om SFI. Förstudien har genomförts av Jenny Rosén, Högskolan Dalarna/Stockholms universitet, och Berit Lundgren, Umeå universitet/Högskolan Dalarnaoch går att ladda ner här.

 

 

Läs mer om programsatsningen här.