Ann-Christine Vallberg Roth är professor i pedagogik vid Malmö högskola och vetenskaplig ledare för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Undervisning i förskolan. Behovet av att definiera vad undervisning i förskolan kan vara är stort, konstaterar hon.
– Det är därför vi nu utforskar, vänder och vrider på frågan. I förskolan handlar det ju om undervisning där lek och omsorg om varje barn är inflätat i sättet att arbeta.
 .
.
FoU-programmet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten står förskollärarna för, i samverkan med arbetslag och chefer, under tiden som programmet pågår. Ann-Christine Vallberg Roth beskriver det som ett växelspel mellan redan belagd kunskap och praktiskt prövande ute på förskolorna, som forskarna i sin tur kommer att analysera och formulera varvid det blir en vidareutvecklad kunskap.
– Det är det här som gör det så spännande, att vi prövar oss fram tillsammans. Förhoppningen är att det här ska resultera i en finstämd kompass, säger hon.