Inför Ifous nya FoU-program ”Undervisning i förskolan 2” bjuder vi in representanter från intresserade skolhuvudmän till ett förberedande möte för att diskutera det fortsatta arbetet. Mötet äger rum måndagen 3 april i Stockholm (Saturnus konferens, Hornsgatan 15) kl.10:30 – 15:00.

Under dagen får ni kunskap om hur det går till att medverka i ett av Ifous FoU-program och höra om erfarenheter och lärdomar från det första FoU-programmet. Ni får också en chans att diskutera med andra skolhuvudmän och komma med idéer och tankar inför programmet.

Målet är att dagen ska ge er en god grund för att fatta beslut om medverkan i det nya FoU-programmet. Ni förbinder er alltså inte till något i detta skede.

Ett detaljerat program för dagen tillsammans med information om lokal sänds ut under mars månad, men ni kan anmäla er redan nu genom att skicka ett mejl till henrik.hamilton@ifous.se innehållande:

– Namn och mejladress till de som kommer att delta

– Skolhuvudman

– Ev. specialkost

Sista dag för anmälan är 31 mars 2017.

Du kan läsa mer om det pågående FoU-programmet Undervisning i förskolan här.

Varmt välkomna!

För mer information, kontakta:

Henrik Hamilton, projekt-/processledare, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073-65 65 822