Välkommen till en heldag om att utveckla skolan med ett entreprenöriellt förhållningssätt!

Hur ska vi rusta våra elever för att kunna verka och delta i framtidens samhälle? Vilka förmågor och kompetenser behöver skolan utveckla hos dagens unga? Vad händer med elevernas resultat när skolan formar sin undervisning utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt? Denna dag kommer vi att vända och vrida på hur det entreprenöriella lärandet och förhållningssättet påverkar och utvecklar våra unga för framtiden.

Under dagen får du möta och ta del av resultat och erfarenheter från ca 200 deltagande lärare och ledare från 12 kommuner och fristående skolhuvudmän som medverkat i det tre år långa FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande.

Möt Eva Leffler, docent, Eva-Lena Lindster Norberg, doktorand. Monica Diehl, doktorand vid Umeå universitet som samtalar om den forskning som hon och hennes forskarteam bedrivit i och tillsammans med skolorna i FoU-programmet.

Du får också träffa Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och höra honom blicka framåt och diskutera samhällets behov av kunskap och kompetenser.

Vi får träffa två paneler under dagen.

Inblick som fokuserar på FoU-programmets effekter och skolans framtida agenda vad gäller Entreprenöriellt Lärande. Där möter vi Paula Viklund, svensklärare Sunne, Henrik Johansson, rektor Kinda, Bert-Olov Ström, gymnasiechef Lapplands Gymnasium, Eva Leffler, docent Umeå universitet samt Ragnar Åsbrink, Skolverket.

Panelen Utblick diskuterar, samtid och skola. Vilka kompetenser och förmågor bör skolan utveckla vidare för att möta framtiden. Här deltar Tove Lifvendahl, ledarskribent SvD, Daniel Färm, entreprenör och skolpolitiker, Madeleine Opira, grundare av A Million Minds, Per-Gunnar Hallberg, utbildningsansvarig samt Ragnar Åsbrink, Skolverket.

Dagen modereras av Pernilla Glaser, pedagog, regissör och entreprenör.

 

Program

08.30-  Registreringen öppnar

09.00 – 09.30 Välkomna. Information om FoU-programmet

09.30 -10.30  Forskarna har ordet. Eva Leffler, docent. Eva-Lena Lindster Norberg, doktorand. Monica Diehl, doktorand. Umeå universitet.

10.30-11.00 Fika

11.00- 12.00 Morgondagens ledares kompetensbehov, Lars Strannegård rektor Handelshögskolan

12.00-13.00 Lunch

13:00-13.30 Tove Lifvendahl

13.30-15.00 Panelsamtal om entreprenöriellt lärande och framtiden med bland andra Madeleine Opira, Eva Leffler, Bert-Olov Ström, och Tove Lifvendahl

15:00 Fika och mingel som avslutning

 

201509-Ifous-Handout-A5-nr2-F-framsidaMaterial

Under seminariet delas det ut en hand-out. I denna skrift finns – utöver program för dagarna – en sammanfattning av FoU-programmet och de erfarenheter och resultat som identifierats så här långt. Här finns den att ladda ned!

 

Praktisk information och anmälan

Klicka här för att anmäla dig!

Tid: onsdagen den 30 september 2015, kl 9:00 – 15:30

Plats: NOD, Kista, Stockholm

Pris: 1595 kr exkl moms per person. I priset ingår lunch samt fika på för- och eftermiddagen.

Frågor: Åsa Sundelin, processledare, asa.sundelin(at)ifous.se, 073 – 5178480

 

 

Konferensen avrundar FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande

Konferensdagen är en avslutning av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Entreprenöriellt Lärande – och samtidigt ett avstamp inför framtiden. FoU-programmet har pågått sedan höstterminen 2012 och är ett samarbete mellan 12 skolhuvudmän – Luleå, Lapplands gymnasium, Thoréngruppen, Landskrona, Kinda, Hudiksvall, Kungsbacka, Uppsala, Älmhult, Lärande i Sverige, Upplands-Bro och Sunne – och Umeå universitet. 27 skolor medverkar i FoU-programmet, som omfattar alla nivåer: elever, lärare, skolledning, förvaltning/ledning.

Syftet med FoU-programmet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekt via forskning. Forskningen avser att studera och finna samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.

Läs mer om FoU-programmet här.

 

 

loggorEL