Den 29-30 september 2015 hölls ett avslutande spridningsseminarium i Ifous FoU-program Entreprenöriellt lärande. Medverkande skolor och huvudmän presenterade sina utvecklingsarbeten och diskuterade sina erfarenheter med de medverkande forskarna. Nedan finns ett antal filmer från de två dagarna. Inledningsvis ett klipp som ger en överblick av hur FoU-programmet startade och hur det drivits, och ett samtal med de medverkande forskarna. Därefter följer skolornas presentationer.

 

”Det här är Ifous FoU-program Entreprenöriellt Lärande”

 

Forskargruppens reflektioner kring skolornas arbete

 

Kinda kommun – ”Suspicious minds”

 

 

Kungsbacka kommun – ”Från förälskelse till vardag”

 

 

Landskrona stad – ”Elever som subjekt i sitt eget lärande”

 

 

Lapplands gymnasium – ”Vi lär så länge vi har elever”

 

 

Luleå kommun – ”Att leda i och för förändring”

 

 

Lärande i Sverige AB/Realgymnasiet – ”Blogg som plattform för lärande”

 

 

 

Sunne kommun – ”Från form till innehåll”

 

 

Upplands-Bro kommun – ”Broskolans digitalisering”

 

 

Älmhults kommun – ”Cirkelmodellen”

 

 

Hudiksvalls kommun – ”EL genomsyrar skolan i Hudiksvall”

 

Thoréngruppen – ”Ett projekt i svårigheter”