Ny avhandling från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Elevers engagemang – vad är det egentligen, hur kan man studera det? Hur ser en engagerande lärmiljö ut? Hur hänger begreppen engagemang och motivation ihop? Sådana frågor stod i centrum under Helena Anderssons disputation onsdagen den 20 december 2017.

Forskningsstudierna som Helenas avhandling baseras på är gjorda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer som pågick 2012–2015. Hon har genomfört enkäter och intervjuer med elever i 72 skolor i de tolv kommuner som medverkade i programmet, i syfte att ta reda på vad elever ser som betydelsefullt för sitt engagemang, vilka aspekter som påverkar elevers engagemang och att förstå hur elever ser på sin delaktighet och inflytande.

Varför undersöka engagemang? Helenas personliga svar handlade om de problem med just bristande engagemang hon såg hos elever då hon själv arbetade som specialpedagog. Men också de svar hon fick av elever på det så kallade IV-programmet på gymnasiet som hon intervjuade under arbetet med sin licentiatuppsats.
– Det var så många som sa att det var tråkigt och att det inte kändes engagerande att gå i skolan. Jag började fundera på hur skolan kan nå även dem.

 

Avhandlingens titel är Möten där vi blir sedda, och just vikten av att bli sedd – både som person och som elev – är ett av Helenas viktigaste budskap utifrån avhandlingens resultat. Något annat som diskuterades var de resultat som visar att skolan med sina lärmiljöer kan kompensera för skillnader i förutsättningar och miljöer utanför skolan. Men elevers engagemang stimuleras av olika saker. Det behövs mer forskning om hur engagerande miljöer kan skapas och fungera ”socialt utjämnande” menar Helena.

 

Vilka tre budskap skulle du vilja ge till en rektor som vill skapa engagerande lärmiljöer, undrade opponenten Mats Trondman mot slutet av disputationen.
– Involvera eleverna! Stötta lärarna! Och tänk annorlunda när det gäller organiseringen av verksamheten! Svarade Helena, vars avhandling någon timme senare godkändes av betygsnämnden.

 

Detta är den andra av två doktorsavhandlingar som producerats inom ramen för FoU-programmet. Den andra, av Elaine Kotte, kan du läsa om här.

 

Länk till avhandlingen.

Läs mer om programmet här.

 

Text och bild: Karin Hermansson