En rapport från kick-offseminariet Undervisning i förskolan

Närmare 250 personer deltar i Ifous nya FoU-program Undervisning i förskolan. Den 17 och 18 mars var de alla samlade på ett två dagar långt kick-offseminarium i Stockholm.

– Det var en bra blandning av teoretiska föreläsningar och diskussioner, säger Susan Henriksson från Svedala.

 

 

Kick off för UndiF mars 2016
Kick-offseminariet inleds.

 

Precis som alla Ifous FoU-seminarier bestod  även detta av främst två komponenter: Input av aktuell forskning och samtal för att skapa kollegialt lärande mellan kollegor.
Kick-offseminariet inleddes av styrgruppens ordförande Anders Wedin (Österåker) som tillsammans med Karin Hermansson (FoU-ansvarig, Ifous) och Henrik Hamilton processledare, Ifous) hälsade deltagarna varmt välkomna och beskrev FoU-programmets upplägg innan det första diskussionspasset tog vid. I det skulle bl.a. de deltagande förskollärarna över kommungränserna delge varandra lyckade exempel på aktiviteter i sina verksamheter, och försöka hitta gemensamma nämnare för dessa.

 

Ann-Christine Vallberg Roth
Ann-Christine Vallberg-Roth föreläser under seminariet.

 

Malmö högskola ansvarar för forskningsinsatsen i programmet, och från forskarteamet deltog Ann-Christine Vallberg Roth (professor och vetenskaplig ledare), Ylva Holmberg, Linda Palla och Catrin Stensson. De berättade bland annat om den kommande forskningsinsatsen och det uppdrag som de deltagande förskolorna ska genomföra under det kommande halvåret: Att se på sin verksamhet ur ett vetenskapligt perspektiv genom att genomföra lesson studies med exemplet musik.

Ylva Holmberg genomförde även en uppskattad föreläsning i ämnet musik där deltagarna engagerades via såväl sång som rörelser innan ytterligare samtal mellan deltagarna tog vid och avslutade seminariedagarna.

– Ett lyckat och välorganiserat seminarium, berättar Mariett Leidig från Trelleborg. Det märktes ett stort engagemang från Ifous, styrgruppp, processledare och deltagare. Salen var full av positiv energi, diskussioner och inspirerande samtal med kollegialt utbyte.
Nu väntar vidare utvecklingsarbete på förskolorna innan deltagarna återigen samlas i oktober – denna gång i Malmö. Sedan fortsätter arbetet till och med 2018.
– Jag fick svar på de frågor jag hade innan. Jag känner mig väl förberedd för vidare arbete och jag fick känslan av att hela gänget från vår kommun också gör det, menar Sarah Näsström från Strängnäs.

 

 

I FoU-programmet deltar tio kommuner:
Bjuv
Landskrona
Lidingö
Strängnäs
Svedala
Trelleborg
Uppsala
Vaxholm
Åstorp
Österåker

 

Ifous projekt-/processledare är Henrik Hamilton, henrik.hamilton@ifous.se, tfn: 073-65 65 822

Foto: Anders Wedin och Henrik Hamilton
Text: Henrik Hamilton

 

Vill du veta mer om Undervisning i förskolan så kan du läsa det här.