Swedish Edtest, känt för att förbättra skolors val av digitala lärresurser, har, som Ifous tidigare nämnt, fått spridning i Europa genom Ifous deltagande i EU-projektet EmpowerED. Projektet avser att etablera ett europeiskt nätverk som främjar samarbete och kunskapsutbyte inom digital utbildning för att stärka medlemsländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Med en finansiering på 3 miljoner euro från EU, inriktar sig EmpowerED på att förverkliga EU-kommissionens handlingsplan för digital utbildning 2027. Ifous bidrar inte enbart med sin expertis och Swedish Edtest, utan spelar också en central roll i flera av projektets områden, såsom kartläggning av det europeiska edtech-ekosystemet, etablering av ett europeiskt nätverk för pedagogisk innovation och framtagningen av guider för edtechsektorn.

Som en del av detta arbete har Ifous under 2023 genomfört intervjuer med nyckelpersoner inom edtech-ekosystemet från Polen, Sverige, Finland, Schweiz och Österrike i syfte att få en bättre uppfattning av den digitala utbildningssituationen i Europa. Totalt har hittills sju experter från universitet, edtechbolag och myndigheter intervjuats och en rapport som ger insikt om bästa praxis i fem av EU:s medlemsländer kommer snart att publiceras. Arbetet kommer under nästa år att kompletteras med intervjuer med andra medlemsländer för att ge en än mer insiktsfull bild av det aktuella läget inom edtech i Europa.

Ifous arbete i EmpowerED-projektet omfattar också framtagningen av sex olika guider tänkta att vägleda edtechutvecklare.Just nu arbetar Ifous tillsammans med European Schoolnet för att färdigställa de två första. De guidar  bland annat edtechbolag i vad de ska tänka på när de tar steget från prototyp till färdig produkt samt olika testnings- och valideringsmetoder. Guiderna understryker också betydelsen av att designa edtechlösningar som följer de  pedagogiska behoven och betonar  vikten av kvalitetssäkring och långsiktig relevans för lärare och elever. Med hjälp av guiderna kan edtechutvecklare få stöd i att säkerställa att deras lösningar inte bara är innovativa, utan också hållbara, etiskt ansvarsfulla och i enlighet med olika regelverk. De första två guiderna planeras att släppas vid årsskiftet 2023/2024.

Genom sin medverkan i EmpowerED hoppas Ifous kunna bidra med sin syn på den vetenskapligt baserade utvecklingen av lärande, undervisning och utbildning, inte bara i Sverige utan i hela Europa.