Ifous leder forsknings- och utvecklingsprogrammet DigiLi: Digitala lärmiljöer – Likvärdig utbildning med fjärr- och distansutbildning. Inom programmet arbetar vi tillsammans med forskare och åtta skolhuvudmän för att utforska undervisning som sker via fjärrlänk och på distans. I och med rådande situation, med Covid-19-smittspridningen, och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen har stängt och övergått till distansundervisning vill vi ta reda på hur gymnasieelever och vuxenstuderande upplever detta. Syftet är att ta reda på hur gymnasieelever/studenterna uppfattar att studera “som vanligt” jämfört med att studera på distans. Detta för att öka kunskapen om hur klimatet, såväl klassrummet som på distans, uppfattas av eleverna utifrån de två skilda sätten att studera.

 

Arbetar du på en gymnasieskola eller med vuxenutbildning? Vi hoppas att ni har tid att distribuera enkäten till era elever/studenter! Enkäten besvaras anonymt av eleverna.


Du hittar enkäten för GYMNASIEELEVER här.  
OBS! Sista svarsdatum är 12 maj 2020.

Du hittar enkäten för VUXENSTUDERANDE här. OBS! sista svarsdatum är 19 maj 2020.

 

Har du några frågor kontakta:

anna.akerfeldt@ifous.se

 

Stort tack för ert samarbete!

 

Anna Åkerfeldt
Process- och projektledare Ifous
Fil. Dr. i didaktik, Stockholms universitet