För litet mer än fem år sedan reviderades Lgr 11 och fritidshemmets pedagogiska uppdrag skrevs fram tydligare. Under senare år har fritidshemmets dubbla roll att skapa en meningsfull fritid och undervisa betonats. Tilsammans med Siftelsen Bladins, Linköpings kommun, Stockholms kommun och Österåkers kommun startade Ifous FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag år 2019. Ett forskarlag från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet har stått för forskningsinsatsen under FoU-programmets tre år.

Under det digitala heldagsseminariet presenteras lärdomar och erfarenheter av att ha medverkat i FoU-programmet. Lärare, rektorer, chefer på förvaltningsnivå och forskare kommer att dela med sig av resultaten av att ha samverkat under tre år med det övergripande syftet att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Varmt välkomna!

 

Delningsseminariet sker online. Länk och instruktioner sänds till anmälda deltagare några dagar i förväg. 

 

Datum: 27 april 2022
Tid: 09:00-16:00

Anmälan och pris:

Medlem i Ifous: 195 kr
Ej medlem i Ifous: 595 kr

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Här finns en lista över medlemmar.

Anmälan stänger 25 april kl 12:00. Vid frågor kontakta andreas.jacobsson@ifous.se.
KOD FÖR ATT LOGGA IN: 785749

Som medverkande i FoU-programmet FriPU deltar du kostnadsfritt på delningsseminariet. Du kommer att få en inbjudan med möteslänken via mail innan delningsseminariet. 

.

Preliminärt program för dagen

 

Onsdagen 27 april
 09.00 Välkomna! Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous

09.15 Inledningsanförande

09.30 Varför ska vi undervisa på fritids? 
Björn Haglund, Högskolan i Gävle och Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet

10.00 Vad är FoU-programmet Fritidshemmets Pedagogiska uppdrag?

10.15 PAUS

10.45 Vilket utvecklingsarbete har gjorts? Vilka resultat har nåtts?
Samtal med representanter för         medverkande skolhuvudmän

11.15 Vilka forskningsfrågor har ställts? Vad visar resultaten? 
Forskargruppen vid Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet

12.00 LUNCHPAUS

13.00 Praktiska exempel på undervisning och undervisningsutveckling i fritidshem.
Valbara parallella pass där lärare och rektorer presenterar utvecklingsarbete

14.30 PAUS

15.00 Panelsamtal: Är fritidshemmets pedagogiska uppdrag en möjlig väg att närma sig en mer likvärdig utbildning?

16:00 Seminariet stängs

 

Frågor?

Andreas Jacobsson, process- och projektledare
Emma Kreü, medlemsansvarig