Aktuell utveckling

Just nu undersöker Ifous möjligheten att utveckla ett nätverk med fokus på BFL för de skolhuvudmän som arbetar aktivt inom området. När en färdig tankemodell om hur det skulle kunna fungera finns tillgänglig kommer det att kommuniceras ut till de organisationer som visat intresse.

Den första nätverkskonferensen för BFL för praktik och forskning!

En nätverkskonferens för praktik och forskning, BFL arrangerades 27 oktober 2014 under Skolforum på Älvsjömässan i Stockholm. Två av Ifous medlemmar, Borås stad och Sigtuna kommun, stod för initiativ och tillsammans med Ifous och Skolforum arrangerades dagen.

Det var den första i sitt slag som arrangerades och syftet med dagen var att  underlätta för kollegialt lärande genom att skapa nätverk och lära av och med varandra och genom det stärka skolhuvudmäns och enskilda skolors pågående arbete. Tanken var även att skapa ett lärande kunskapsmöte mellan praktik och forskning för att fånga perspektiv och frågor som behöver belysas.

I den panel av forskare och sakkunniga som fanns på plats under dagen deltog Christian Lundahl, professor vid Örebro universitet, Lill Langelotz, Högskolan i Borås, Gunnel Thydell, Nacka kommun/Digitala Skollyftet samt Henrik Widaeus, Academedia/Scandinavian Education .

Sju papper presenterades under dagen, där olika skolor runt om i Sverige berättade om hur de arbetar med BFL. Panelen reflekterade kring deras arbete och diskuterade olika aspekter med att arbeta med BFL.

På eftermiddagen arrangerades ett EdCamp där nätverkskonferensens deltagare gavs möjlighet att diskutera och nätverka med kollegor kring arbetet med BFL.

 

 

 

Material till deltagarna

Christian Lundahls presentation:Christian Lundahl Varför är det viktigt hur vi bedömer

Sammanfattning av alla Tweets via Storify.

Sammanfattning av diskussionerna under EdCamp: EdCamp 141027

 

De presentationer om arbete med BFL som lades fram:

Klas Jacobsson och Håkan Karlen från Halmstad 141027

Eva Hartell och Johan Ahlkvist från Haninge 141027

Ingela Lundh från GR Utbildning om Lilla Edet 141027

Patrik Landström och Malin Westlund från Linköping 141027

Merja Olkinuora och Linda Fleck från Sigtuna 141027

Jeanette Fry, Annika Westin, Peter Strandberg och Anna Oldner Bengtsson från Sollentuna 141027

Emma Holström från Borås 141027

 

Om Ifous utvecklingsartiklar:

Varför skriva utvecklingsartiklar

 

 

 

 Inför nätverkskonferensen för BFL

Program för dagen:
08:30-09:00 Registrering
09:00-9.15 Öppning och inledning av konferensen
9.15-9:45 Diskussion: Vetenskaplig utblick – samtalsledare Anders Holmgren
09:50-10:20 Fika
10:20-11:50 Block 1, Fyra presentationer, Borås stad, Sigtuna kommun, Linköpings kommun, Haninge kommun samt kommentarer från panelen av forskare och sakkunniga.
11:50-12:20 Utvecklingsartiklar – ett sätt att sprida skolutveckling – Karin Hermansson, Ifous
12:20-13:00 Lunch
13:05-14:20 Block 2, Tre presentationer: Halmstads kommun, Lilla Edets kommun, Sollentuna kommun samt kommentarer från panelen av forskare och sakkunniga.
14:25-16:35 Ed Camp
16:40-17:00 Avrundning

 

Eventuella frågor om nätverket kan ställas till:
Emma Kreü, Ifous, emma.kreu@ifous.se

 

ifous_svart       Skolforum_logga
BorasStad_2rad                           Logotyp stående

 

 

Abstracts som kommer att ventileras under dagen

Borås BFL Abstract Emma Holström

Halmstad BFL Abstract Klas Jacobsson

Haninge och KTH BFL Abstract Eva Hartell och Johan Ahlqvist

Lilla Edet BFL Abstract Ingela Lundh

Linköping BFL Abstract Patrik Landström och Malin Westlund

Sigtuna BFL Abstract Linda Fleck, Merja Olkinuora och Pi Högdahl

Sollentuna BFL Abstract Annika Westin och Jeanette Fry