Att leda för BFL; forskning och praktik möter varandra

Seminarium, Skolforum, Stockholm, tisdagen 27 oktober, 08:30-15:30

 

För andra gången arrangeras ett seminarium samt nätverksträff med fokus på Bedömning för lärande, BFL, under Skolforum.

Årets tema är att leda för BFL och hur samverkan mellan forskning och praktik kan utvecklas. Välkommen till ett seminarium där du har möjlighet att aktivt ta del av olika dilemman och diskutera som kan uppstå när man som skolledare arbetar med BFL i praktiken, och diskutera med de deltagande forskarna hur praktik och forskning kan samverka för att hitta en lösning.

Passa även på att formulera egna dilemman  att diskutera på plats, dela med dig av dina erfarenheter av att som skolledare arbeta med BFL samt förbereda frågor till de deltagande forskarna och praktikerna.

Under dagen deltar forskarna Anders Jönsson och Ulf Blossing samt praktiker från Sigtuna kommun och Haninge kommun. Representanterna för kommunerna kommer under dagen presentera case med fokus på dilemman, som senare diskuteras med forskarna samt med övriga deltagare.

Arrangörer i år är Sigtuna kommun, Haninge kommun, Skolforum och Ifous.

 

Anders Jönsson är docent i utbildningsvetenskap och anställd som biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot bedömning. Hans forskning fokuserar bland annat på hur man som lärare kan konstruera bedömningsmetoder som är både tillförlitliga och lärande samt ge underlag för effektivt arbete med betygssättning och betygsunderlag. Han har bland annat publicerat boken Lärande bedömning, som utkommit i flera upplagor.

 

Ulf Blossing är docent i pedagogik och forskar om skolorganisation, ledarskap och förbättringsarbete. Han leder ett aktionsforskningsprojekt i Lerums kommun som handlar om att utveckla skolledarnas ledarhandlingar för att utveckla förbättringskapaciteten. Han har publicerat flera böcker, den senaste heter Att kartlägga och förbättra skolor. Sex typskolor.

 

Program för dagen:

08:00 Registrering
08:30 – 08:45 Seminariet öppnas
08:45-09:45 “Utmaningar med att arbeta med BFL”, Anders Jönsson
09:45 -10:15 Kaffe
10:15:11:00 Case 1 (presentation av case, diskussion med forskarna och deltagarna)
11:00-11:45 Case 2 (presentation av case, diskussion med forskarna och deltagarna)
11:45-12:45 Lunch + kaffe på maten
12:50-13:50 “Att utveckla lärares förbättringsförmåga”, Ulf Blossing
13: 45-15:00 Kollegial handledning + fika
15:00-15:30 Summering av dagen och avslut
Alla som vill är välkomna att stanna kvar och dela med sig av sina erfarenheter och diskutera med övriga deltagare.

 

Praktiska detaljer
Pris: 995 kr (i priset ingår entrébiljett till Skolforum)
Datum: 27 oktober
Plats: Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm
Tid: 08:30-15:30
Anmälan: via den här länken
De case som presenteras kommer att skickas ut skriftligen veckan före seminariet

Frågor?
Kontakta Emma Kreü, Ifous, 073-5130736 alt. emma.kreu@ifous.se

 

Material för deltagare:
Abstract FoU 27 okt 2015 Sigtuna kommun

Abstract FoU 27 okt Haninge kommun

Anders Jönssons presentation BFL-seminariet 151027

Ulf Blossings presentation BFL-seminariet 151027

Haninge kommun logga   Sigtuna kommun logga  Skolforum_logga   ifous_svart