SKL HoK

 


”Att leda en inkluderande skola” var titeln på den konferens som SKL höll i Stockholm på måndagen. Cirka 400 rektorer, förvaltningsledare och elevhälsomedarbetare hade samlats för att bl.a. lyssna på deltagare från Ifous FoU-program ”Inkluderande lämiljöer”.

Karin Hermansson (FoU-ansvarig) och Henrik Hamilton (projekt- och processledare) berättade om FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” som löpt mellan 2012 och 2015, och på eftermiddagen modererade de varsitt spår med utgångspunkt i olika nivåer av programmet.
Det ena spåret var inriktat mot politiker och förvaltningsledare och det andra mot praktiken i form av rektorer och elevhälsoteam.

Medverkade gjorde såväl forskare, som förvaltningsledare och skolor som deltagit i programmet. De kunde berätta om både resultat och praktiskt arbete.

Under konferensen fick åhörarna också lyssna till bland annat Bengt Persson, professor i specialpedagogik och Elisabeth Persson, universitetslektor i matematikdidaktik från Högskolan i Borås och Anna Borg, skolsamordnare på KIND, Karolinska Institutet.

Delar av dagen kommer att kunna ses i efterhand på www.skl.se. Där kommer även intervjuer med flera av de medverkande att läggas ut.

Intresserad av att arbeta med inkluderande lärmiljöer? Läs mer om programmet här och om Ifous kommande FoU-satsning här!