Hur kan skolans olika aktörer, utifrån uppdrag och roller, samarbeta för att skapa förutsättningar?

Seminarium i Visby 5 juli kl 13:15-14:00 2017

 

I Skolkommissionens slutbetänkande betonas vikten av mer praktiknära skolforskning och ökad professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Regeringen har också tillsatt en utredning om ett professionsprogram och initierat en försöksverksamhet för ökad samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän om bland annat forskning. Samtidigt pågår det praktiskt utvecklingsarbete där lärare och skolledare samarbetar med forskare i syfte att utveckla både kunskap och profession.

Vid seminariet ger några av skolväsendets nyckelaktörer sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att intentionerna med förslag och försöksverksamhet ska bli verklighet. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forskning och utveckling (FoU) redan idag bedrivs systematiskt i skolverksamheten. Hur skapas förutsättningar för utbildning på vetenskapliga grund och professionsutveckling? Kan erfarenheter från pågående samarbeten användas i framtida beslut?

 

Medverkande:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Maria Jarl, fil dr, ordf samordningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet.

Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka Kommun

Roger Thuring, utvecklingsstrateg, Kunskapsskolan

Annica Tengbom Ödén, rektor, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous

Moderator: Johan Olsson Swanstein, utvecklingschef, Helsingborgs stad

 

Ifous anordnar seminariet tillsammans med sina partner Helsingborgs stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Stockholms stad, Kunskapsskolan och Täby kommun.

 

Praktiska detaljer:
Dag: onsdag 5 juli, 2017
Tid: 13:15-14:00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

 

Mer information om programmet hittar du i Almedalsveckans officiella program.