Ifous samtalspicknick “Forskare på “heta filten”: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det och hur gör man?” drog en bred publik

 

Torsdagen 3 juli kl 10:15-12:00 gick Ifous samtalspicknick med fokus på inkluderande lärmiljöer av stapeln. Picknicken ägde rum på en gräsplätt nere vid havet under Almedalsveckan. På plats fanns Lisbeth Ohlsson, senior forskare vid Malmö högskola, Catrin Tufvesson, nationell samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsa Karle, regionchef östra regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten, Martin Persson skolchef i Vellinge kommun, Henrik Hamilton processledare på Ifous, och Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous.

 

Ifous picknick Almedalen 2014Karin Hermansson, Ifous, introducerar deltagarna i picknicken.

 

 

Besökarna fick möjlighet att slå sin ner på filten, fika och diskutera olika aspekter av inkluderande lärmiljöer. Syftet var att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer och stärka den samlade kunskapen om inkludering och inkluderande lärmiljöer. Ifous grundsyn är att inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.

 

Bland besökarna var det många med bakgrund inom det specialpedagogiska området och diskussionerna på de olika picknickfiltarna rörde sig mycket kring implementering i klassrummet samt tankar kring olika situationer som kan uppstå. Frågor om hur man skulle kunna arbeta med inkluderande lärmiljöer på förvaltningsnivå samt hur processen att arbeta tillsammans med andra skolhuvudmän i forsknings- och utvecklingsprogram kan bidra till en givande utveckling ventilerades. Specialpedagogiska skolmyndigheten svarade på frågor kring hu de kan stödja skolhuvudmän som vill arbeta mer aktivt kom även upp till diskussion. Fokus låg under hela diskussionen till stor del på kopplingen mellan forskningen och praktiken, samt det nödvändiga i att få den att fungera.

 

Ifous, tillsammans med alla deltagare, vill tacka alla besökarna! Det var härligt att se att intresset för att diskutera inkluderande lärmiljöer var så stort. Ni bidrog till att göra picknicken intressant, givande och utvecklande för alla på plats.

 

Lisbeth Ohlsson, senior forskare Mlamö Högskola,på Ifous picknick Almedalen 2014

Lisbeth Ohlsson presenterar sig under picknicken.

 

 

Ifous FoU-program
Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande Lärmiljöer är ett samarbetsprojekt där 12 av landets kommuner driver ett utvecklingsarbete i samverkan med forskare från Malmö högskola. 31 skolor deltar i programmet, som kommer att pågå fram till 2016. Forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är icke vinstdrivande och medlemsbaserat. Mer om programmet kan du läsa här.

 

 

 

 

 

Tidigare information om Ifous Almedalspicknick 2014

 

Forskare på “heta filten”: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det?

Inkludering är ett omdiskuterat begrepp. Vad innebär det egentligen? Nu sätter vi skolforskare på “heta filten”. Kom och fråga dem vad forskningen säger om inkludering och hur de samarbetar med skolor som vill ha stöd i sin utveckling. Diskutera över en kopp kaffe på vår heta picknickfilt!

På forskningsinstitutet Ifous picknick i Almedalen sätter vi skolforskare på “heta filten”. Du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dem och med andra som är involverade i ett samarbetsprojekt för utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan, där 12 av landets kommuner driver ett utvecklingsarbete i samverkan med forskare från Malmö högskola. Kom och hör dem berätta om vad forskningen säger om inkludering, och vad de sett i de skolor de arbetar med.

Ställ frågor, diskutera om och när inkludering är en bra idé och drick en kopp kaffe med oss på vår härligt illgröna, heta picknickfilt!

 

Medverkande

Lisbeth Ohlsson, forskare Malmö högskola

Lena Lang, forskare Malmö högskola

Catrin Tufvesson, nationell samordnare tillgänglighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Åsa Karle, regionchef östra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Martin Persson, skolchef i Vellinge

Henrik Hamilton, processledare, Ifous

Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous

 

Tid

Torsdag den 3 juli kl 10:15-12:00, eller när orken och bullarna tryter.

Picknicken startar i direkt anslutning till SPSMs seminarium om tillgänglighet kl 9:30-10:15, så för den som vill finns möjlighet att gå i samlad tropp från seminariet till picknickfilten.

 

Plats

Strandvägen 2. Gräsplätt nedanför Almedalen.

SPSMs seminarium på Campus Gotland, Cramérvägen 3.

 

Officiell programpunkt i Almedalsguiden finns här.

Officiellt Facebookevent med möjlighet att bjuda in andra intresserade finns här.

Karta till Ifous samtalspicknick 3 juli 2014

 

 

Kontaktpersoner:

Emma Kreü
0735130736 / emma.kreu@ifous.se