Datum: tisdagen den 6 juli
Tid: Kl 9:00-10:00
Typ av evenemang: Seminarium
Ämnesområde: Forskning
Plats: Zoom

I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som beslutades i april 2021, betonas ömsesidighet som en viktig komponent. Samverkan handlar inte bara om enkelriktad kunskapsöverföring utan om ett ömsesidigt utbyte mellan forskarsamhället och övriga samhället. Avsikten är att använda ekonomiska styrmedel för att öka samverkan och kvalitet i samverkan ska bli en komponent i bedömning av forskning. 

Utgångspunkten är att när forskare och omgivande samhälle – professionella, brukare, medborgare – möts och bygger kunskap gemensamt, blir kunskapen mer relevant och användbar. Då samverkansforskning kan se ut på olika sätt; ger den ändå alltid relevanta och användbara resultat? Vilka förutsättningar krävs för att samverkan ska fungera och bli meningsfull? Hur påverkas forskningen av samverkan? Vad kan samverkan tillföra forskaren och vilka dilemman kan uppstå?

Både referat samt inspelat seminarium finns tillgängligt här.

Medverkande, preliminärt:

Lisa Bomble, Fil.Dr arkitektur och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen

Anette Jahnke, Fil.Dr i pedagogik och professionsutveckling, Ifous och Göteborgs universitet

Jonas Björck, generaldirektör Forte

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst

Betty Malmström, riksdagsledamot (M)

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S)

Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, VA

Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous

Moderator: Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous

 

Seminariet är öppet för alla:

Vi kommer att vara i det här Zoomrummet.

Programpunkten i det officiella Almedalsprogrammet.

 

Arrangörer: 

Ifous 

Vetenskap & Allmänhet, VA