Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Välkomna till ett seminarium i Almedalen där lärare, forskare, skolhuvudmän, myndighetsföreträdare och politiker samtalar om hur man konkret kan samverka för att åstadkomma skolutveckling på vetenskaplig grund.

 

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.

Under seminariet berättar vi om det forsknings- och utvecklingsarbete som Ifous driver tillsammans med sina medlemmar och med olika lärosäten, där lärares och skolledares erfarenheter tas tillvara och görs mer beprövade. Det nyligen startade partnersamarbetet mellan Ifous och fem av landets ledande skolhuvudmän – Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan – kommer att presenteras. I samtalen kommer behovet av praktiknära forskning att lyftas liksom vikten av att tillräckliga resurser avsätts för ändamålet. Seminariet innehåller dessutom diskussion kring och inspel till regeringens forskningsproposition.
 .
Medverkande:
Lena Hallengren, Gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet (s)
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot (m)
Lena Adamson, Direktör, Skolforskningsinstitutet
Tony Mufic, Utbildningsdirektör, Stockholms stad
Marcus Strömberg, VD, AcadeMedia
Jonna Wiblom, forskarstuderande lärare, Stockholms stad
Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous
 .

Dag: Onsdag 6 juli
Tid: 12.00-13.00
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Partnerloggor bild