Nu ger vi oss ut på en lång resa. Vi är ett stort ressällskap och vi vet inte riktigt vart vi ska … Vi är ju de första som gör det här!
Så inledde Annika Hoppe, förvaltningschef i Åstorp och styrgruppens ordförande, det första utvecklingsseminariet i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

 

Som en del i den nationella IT-strategin för skolan införs programmering i kursplanerna och blir obligatoriskt från och med höstterminen 2018. Men det finns väldigt lite kunskap – forskning eller beprövad erfarenhet – om hur programmering kan stödja lärandet i olika ämnen. Eller om vad man egentligen lär sig när man lär sig att programmera. Fem skolhuvudmän, en forskargrupp på Stockholms universitet och Ifous hoppas bidra med sådan kunskap i och med det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

 

Olle Burell öppnar seminariet

I programmet, som projektleds av Ifous Anette Jahnke, deltar cirka 140 grundskollärare, rektorer och chefer från Stockholm, Tyresö, Simrishamn, Åstorp och Freinetskolan Hugin. Olle Burell, skolborgarråd hälsade alla välkomna till kick-off-seminariet.

 

Jalal Nouri, Stockholms universitet, gav en bakgrund till varför programmering införs i skolan och en överblick över den forskning som finns.
Den finns överallt. Det som var science fiction för tio år sedan är det inte längre. Många områden som växer är beroende av programmering, som robotik, artificiell intelligens, sakernas internet och nanoteknologi.

 

Per-Olof Wickman, professor i didaktik, beskrev didaktik som vetenskapen om vad lärare kan, om undervisningen, och argumenterade för att det är den som bör vara i fokus.
– Ofta har forskningen gått ut på elevernas lärande. Och sen måste lärarna lista ut vad de ska göra för att åstadkomma det.

 

Forskningen i programmet kommer att bedrivas som så kallad designbaserad utbildningsforskning, berättade Jalal Nouri.
– Metoden uppkom som en reaktion på tidigare forskning och är väldigt praktiknära.
Jalal beskrev också hur lärare och forskargrupp kommer att forska tillsammans, och vilka verktyg som kommer att användas – exempelvis loggböcker och kollegeobservationer.
Ni är våra medforskare! Vår roll är att sammanställa, fördjupa och syntetisera – och att stödja er i ett vetenskapligt förhållningssätt och med att se till att arbetet har stöd i internationell forskning.

 

Under dagarna fördes också flera strukturerade samtal i grupper, då deltagarna bland annat fick identifiera nuläge och utmaningar i arbetet framöver. För att det inte kommer att bli alldeles enkelt på den resa vi nu ger oss ut på, det var alla överens om. Det är mycket vi inte vet och vi har alla väldigt olika kunskap och erfarenhet med oss i bagaget. Men, som P-O Wickman konstaterade i sitt anförande:
– All forskning kräver ett visst mått av arbete, och de arbetet måste vi göra tillsammans!

 

FoU-programmet kommer att pågå till och med vårterminen 2020. Läs mer härVill du veta mer, kontakta Anette Jahnke, projekt- och processledare, anette.jahnke@ifous.se

 

Text: Karin Hermansson

Foto: Moa Duvarci Engman